Kasım MANTARCI

Görev: 
Komisyon Üyesi (SKS Daire Başkanı)