Duyurular

3 Eylül, 2021

 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI BURS DUYURUSU HAKKINDA

İstanbul Sanayi Odası Vakfı öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi mühendislik bölümü öğrencilerine burs desteği sağlamaktayız. Sanayimizin geleceği olarak gördüğümüz mühendis adayları olan bursiyerlerimize staj ve istihdam gibi konularda da üyelerimiz vasıtasıyla imkan sunmaktayız.

 1-30 Eylül tarihleri arasında online gerçekleştirilen burs başvurusu için bünyenizde öğrenim gören mühendislik fakültesi öğrencilerimiz  www.isov.org.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. 

 

 

 

3 Eylül, 2021

VEHBİ KOÇ VAKFI BURS REHBERİ 2021/2022

1.Devam Eden (Mevcut) Bursiyerler İçin Bilgi Güncelleme İşlemleri

Mevcut bursiyer bilgi güncelleme tarihleri: 13 Eylül-15 Ekim 2021

 

Geçen sene burs alan Mevcut Bursiyerlerimizin;

 • Kullanıcı adı ve şifreleri ile www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümünden “Üye Girişi” yaparak bilgilerini güncellemeleri,
 • Bilgilerini güncelleyip kaydettikten sonra ise maillerine düşecek olan “formun çıktısını imzalayarak” ve “aşağıda istenilen belgeleri ekleyerek” 10 Ekim 2021 tarihine kadar okulun burs ofisine teslim etmeleri beklenmektedir.
 • Bursu devam eden öğrencilere konu ile bilgi maili gönderilecektir.

 

Mevcut Bursiyer burs devam koşulları;

 • Ara sınıfların yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,
 • Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
 • Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
 • Disiplin cezası almamış olması.

2.Yeni Bursiyer Adayları İçin Başvuru İşlemleri

Burs başvuru süreci: 13 Eylül- 15 Ekim 2021

Yeni Adayların;

 • www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümündeki “Kayıt Formundan” ön kaydını yaparak sonrasında maillerine gelecek olan linkten tekrar giriş yapıp başvurularını tamamlamaları,
 • Bilgilerini kaydettikten sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise maillerine düşecek olan formun çıktısını ve aşağıda istenilen belgeleri mülakat günü yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. (Mülakata katılacaklara maille bilgi verilecektir).
 • Başvurularınızın kabul olması için hem Burs Ofisi’nin gereksinim burslarına online hem de Vakfımıza online başvuru yapmanız gerekmektedir. Vehbi Koç Vakfı Burs Ofisi aracılığıyla burs vermektedir. Bu yüzden öğrencilerin okullarının Burs Ofisi’ne de ayrı olarak başvuru yapmalarını ister.

Üniversite Burs Ofisi tarafından;

 • Portal “okul kullanıcı adı” ve “şifrenizi” tüm başvuruları takip etmek için kullanabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifresini kullanacak idari yetkilinizin isim ve iletişim bilgilerinin bizimle paylaşılması gerekmektedir,
 • Başvurular tamamlandıktan sonra sizinle paylaşacağımız mülakat listelerinin kontrolünün yapılması (okula kayıtlı olup- olmadığı vb.)
 • Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere mülakatın zamanı/ yeri ve evraklarını tamamlamaları için gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Bursiyer seçim komisyonlarında görev alacak kişilerin bildirilmesi,
 • Sadece burs kazanan öğrencilerin evraklarının onaylanarak, hesap bilgileri ile birlikte Vakfın adresine ulaştırılması,
 • Tüm yazışmaların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması tarafınızdan beklenmektedir.

 

Yeni Aday burs başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, (2.öğretim dahil değil
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması (ara sınıflar için),
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak,
 • Burs Başvuru formuna eklenecek belgeler;

  1. 2021-2022 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci belgeleri geçersiz sayılacaktır. E-devlet’ten alınabilir)

    2. 2020-2021 dönemi notlarını gösterir okul onaylı transkript (Ekran görüntüsü not bilgileri geçersizdir)

  3. Aile gelirini gösterir belgeler (Çalışanlar için; kurum onaylı bordro, Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge, Çalışmayanlar için; 4A-4B-4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Serbest Çalışanlar için; gelir vergisi beyannamesi/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir), Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar için ; Ürün/hayvan

  varlığını gösterir belge ve gelir durum dökümü- E-devlet)

  4. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (Anne- Baba bilgilerinin de yer aldığı döküm, E-devlet’ten alınabilir)

               5.Adli Sicil Kaydı (E-devlet’ten alınabilir)

  6.KYK’dan burs/ kredi aldığınızı veya almadığınızı gösterir belge (Üniversite öğrencileri için/ E- Devlet’ten veya KYK’dan alınabilir)

  7. Aileye ait ev/ araç olduğunu gösterir belgelerin kopyaları. Yoksa olmadığına dair belge. (E-devlet’ten

  alınabilir) (Yeni başvuranlar için)

  8. Yasal Zorunluluk gereği “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni” başvuru formuna eklenmiştir. Başvuru formu ile birlikte bu belgenin de çıktısı imzalanarak evraklarla birlikte

  iletilmelidir.

  Sadece bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir Yapı Kredi Bankası şubesinde öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açtırması gerekmektedir. Bu öğrencilerin banka hesap cüzdan fotokopilerinin Vehbi Koç Vakfı’na ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

  • Önemli Bilgiler:
  • Geçtiğimiz yıl burs alan öğrencilerden mezun olanların veya bursu kesilenlerin yerine, kontenjan dahilinde, bursiyer seçimi yapılacaktır.
  • Başvuru sistemi öğrencilerin belirtmiş olduğu cevaplara göre otomatik olarak puanlama yapmaktadır, gelen başvurular burs portalında yer alan okul kullanıcı sayfasında görünmektedir
  • Başvuru yapan tüm öğrencilerin maillerine başvuru formu gidecektir. Ancak sadece mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerden “başvuru formunun çıktısı” ve “ek belgeleri” istenecektir.Seçilecek bursiyer sayısının 2-3 katı sayıda öğrenci ile mülakat yapılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin form ve yukarıda istenilen belgeleri, mülakat gününde hazır bulundurmaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerin burs başvuru bilgilerinde eksik veya hata olması durumda, burs başvuru dönemi içerisinde (13 Eylül-15 Ekim 2021) öğrenciler kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapıp bilgilerini güncelleyebilir
  • Burs ödemeleri Aralık (3 aylık), Şubat (4 aylık) ve Mayıs (3 aylık) aylarında yapılmaktadır. Aksi bir durum olması halinde bilgi verilecektir.
  • Burs Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorulara erişmek için;

 

 

 

 

3 Eylül, 2021

SALİH KARAGÖZ VAKFI BURS DUYURUSU HAKKINDA

SALİH KARAGÖZ VAKFI, 1970 yılından bu yana vakıf amaçları doğrultusunda başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan,

mühendislik ve mimarlık bölümü öğrencilerine (öncelikli olarak maden mühendisliği bölümü öğrencilerine)

karşılıksız eğitim bursu vermekte olup 2021-2022 ders yılında da eğitime katkı sağlamaya devam etmektedir.

Başvuracak adaylarda ayrıca

           1) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için bölüme yerleşme sırasına göre ön sıralarda yer alma,

    2)   Ara sınıflar için, genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması veya 

    60/100 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması (not  

     ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi bulunanlar başvuru  yapamaz) 

    3) Başka kurumdan burs almamak (Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde 

     burs alanlara Vakıftan burs verilmez-Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan harç ve öğrenim kredisi hariç) şartı aranmaktadır.

           Burs başvuru ve değerlendirme kriterleri Vakıf Senedimizde belirtilen koşullara göre belirlenmiş olup, burs başvuru formları aşağıda belirtilmiştir.

           Burs Başvuru Formu (Ek 1)

           Yüksek Öğrenim Durum Belgesi (Ek 2)

 

Gelir ve başarı durumları dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre uygun görülen adaylar mülakata çağrılacak ve programa alınacak öğrenciler konusunda Üniversiteye bilgi verilecektir.

 

 

 

 

2 Eylül, 2021

Sosyal bilimler alanını tercih edecek öğrencilere Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan Lisans bursu imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2021 yılı burs başvuru ilan metninde yer verilen ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.000 TL olmak üzere 2.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlanacaktır.

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlan edilen sosyal bilim bölümlerine ilk üç tercihinden biri, yabancı dil bölümlerine ise ilk tercihi olarak yerleşenlerden başarı sıralaması ilk 1-1000 arası olanlara aylık 2.000 TL, 1001-5000 arasına 1.500 TL, 5001-15000 arasına ise 1.000 TL lisans bursu verilecektir.

Yerleştirme Sıralaması Bursu: İlan edilen bölüme birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşenlere aylık 1.000 TL burs verilecektir.

Çift Ana dal/Yan dal Bursu: İlan edilen bölümlerde öğrenim görmekte olup ilgili bölüme ek olarak yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olan veya yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olup ilan edilen bölümlerde çift ana dal programına kayıtlı olan lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre aylık 2.000-1.500-1.000 TL olmak üzere 3 kademede burs verilecektir.

Buna göre Türk Dil Kurumu; ilk 3 tercihinden biri olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 505 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 255 lisans öğrencisine 1.000 TL olmak üzere burs verecek. Ayrıca yabancı dil bölümlerine de burs verecek olan Türk Dil Kurumu ilk tercihi olarak Arap Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık, Bulgarca Mütercim-Tercümanlık, Çince Mütercim Tercümanlık, Farsça Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Rusça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birine yerleşen toplam 186 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında burs sağlayacak. Buna ek olarak çift ana dal/yan dal bursu kapsamında ilgili bölümlerde öğrenim gören toplam 50 lisans öğrenci burstan yararlanacak.

Türk Tarih Kurumu ise ilk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 400 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine 1.000 TL olmak üzere burs verecek. Ayrıca ilk 3 tercihinden biri olarak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji bölümlerinden birine yerleşen toplam 36; Coğrafya bölümüne yerleşen toplam 12; Felsefe bölümüne yerleşen toplam 12; Sosyoloji bölümüne yerleşen toplam 12; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleşen toplam 36 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında burs desteğinde bulunacak. İlgili bölümlerde öğrenim gören 92 lisans öğrencisi de çift ana dal/yan dal bursundan yararlanacak.

Türk dili ve tarihi ile ilgili Kurumlarca belirlenen bölümlerde (Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği; Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okuyan ara sınıf öğrencileri yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri hâlinde; yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrenciler ise Türk dili ve tarihi ile ilgili anılan bölümlerde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri hâlinde verilecek burslardan kontenjanlar dâhilinde faydalanabilecek.

Sosyal bilimler alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapacak öğrencilere burs imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından ilan edilen burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.000 TL burs verilecektir.

Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 2 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisine; Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi, Tarihî Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçe Öğretimi alanlarında toplamda 50 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisine; Türk Tarih Kurumu Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Bilim ve Düşünce Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi alanlarında toplam 40 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisine; Atatürk Kültür Merkezi İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi, Türk-İslam Bilim Tarihi ve Anadolu Dışındaki Türk Müziği Mirası alanlarında 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs sağlayacaktır.

Bu kapsamda 94 yüksek lisans ve 113 doktora olmak üzere toplam 207 lisansüstü öğrencisi burstan yararlanacaktır.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular 2021 yılı Kasım ayında alınacak olup burs müracaat takvimi, Ekim ayında burs.ayk.gov.tr adresinden ve Kurumlarımızın genel ağ sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

2022 yılında burs verilecek lisans bölümleri için tıklayınız.

2022 yılında burs verilecek lisansüstü alanlar için tıklayınız.

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adreslerini kullanmanız önemle rica olunur. Size en kısa sürede cevap verilecektir.

 

Atatürk Araştırma Merkezi

Lisansüstü: burs@atam.gov.tr

 

Türk Dil Kurumu

Lisanslisansburs@tdk.gov.tr

Lisansüstütdkburs@tdk.gov.tr

 

Türk Tarih Kurumu

Lisans: burslisans@ttk.gov.tr

Lisansüstü: bursylisans@ttk.gov.tr – bursdoktora@ttk.gov.tr

 

Atatürk Kültür Merkezi

Lisansüstüburs@akmb.gov.tr

 

Kimlik ve iletişim bilgileri yer almayan, açık ve anlaşılır bir soru veya talep içermeyen ve  uygunsuz üslup içeren e-postalar dikkate alınmayacaktır.

2 Eylül, 2021

Türkiye Milli Kültür Vakfı, Sosyal Bilimler ağırlıklı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Vakıf 2021-2022 öğretim yılında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilerin de burs başvurularını kabul edecekir.

Burs başvuruları 01 Eylül 2021 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.tmkv.org.tr/TMKVBurslari/BursTeknikSartnamesi

adresinde ilan edilen şekilde kabul edilecektir.

Mülakatlar akademisyenlerden oluşan komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Burs Başvurusu Kabul Edilecek Lisansüstü Programlar;

 • Tezli Yüksek Lisans Programları
 • Doktora Programlar

​Burs Başvurusu Kabul Edilecek Lisans Programları

 • Uçak/Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı
 • Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Programı
 • Yazılım Mühendisliği Programı
 • Makine Mühendisliği Programı
 • Mekatronik Mühendisliği Programı
 • Elektrik-Elektronk Mühendisliği Programı

Detaylı Bilgi için Kurumun Web Sayfasını Ziyaret Ediniz.

https://www.tmkv.org.tr/

 

27 Ağustos, 2021

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek

yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi'nin 10 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Lisans Gereksinim Burs" başvurusu yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ;

Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 18 Ekim 2021 tarihine kadar öğretim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir),

kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü

belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),

7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),

8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da e-devletten isim

görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair

çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

İlgili Üst Yazı

14 Temmuz, 2021

 

Sevgili Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut burs kaynaklarını (BÜVAK, Yemek, Yurt, Kitap) en verimli şekilde dağıtma amacıyla ve Burs Yönetmeliğin Madde 15’in 4. bendi gereği güncel ekonomik durumunuzda değişiklik olup olmadığını saptayabilmemiz için aşağıda belirtilen belgeleri 14 Temmuz 2021 saat 09:00 ile 5 Ağustos 2021 saat 17:00 arasında online olarak sisteme yüklemesi zorunludur. Sistem belge güncelleme için sadece belirtilen tarihler arasında açık olacaktır. Ayrıca Burs devam koşulların diğer kıstasları (GNO ortalaması, Dönm Sayısı ve Hazırlık Başarı durumu ) tarafımızca ayrıca yapılacaktır.

https://registration.boun.edu.tr/ sayfasına öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ilgili Burs Ofisi sayfasına yükleme yapabileceksiniz. Belgeleri tarif ettiğimiz şekilde ve eksiksiz hazırlamanız önemlidir, belirtilen formatta olmayan belgeler geçersiz sayılacak ve belge yenileme işleminiz kabul edilmeyecektir. e-Devlet sayfasından kaydettiğiniz belgeyi doğrudan online yüklemeniz gerekir, uzaktan çekilmiş fotoğraflar veya rahat okunamayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Belge Yenileme Yapacak Öğrenci Listesi

Belge yenileme sürecine müdahil olan öğrencilerimize bilgilendirme mail atılmıştır.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

6 Temmuz, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere 30 Haziran  2021 ile 04 Temmuz 2021 tarih aralığında 2021 Yaz dönemi kapsamında  “YADYOK Yaz Okulu bursu” başvuruları online alınmıştır. Burs Komisyonun “2021 YADYOK Yaz Okulu Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 30 öğrencimize burs tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

YADYOK Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

 • Gereksinim Burs Kaydı Olmayıp Belge İbraz etmeyenler
 • Gereksinim Burs Kriterleri Kapsamında gayrimenkul, binek araç ve hane halkı geliri kriterlerin bir veya daha fazlası  üstünde olanlar,

 

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler: (24 Haziran 2021 BÜEPT Sınavında Başarılı Olamayanlar)

 • Gereksinim burs kaydı olan öğrenciler (Yemek, Kitap, Yurt ve Nakdi BÜVAK, KYK vb. gibi)
 • Gereksinim bursu kaydı olmayıp; gereksinim burs kıstaslarını taşıyan öğrenciler

Burs Tahsis Edilen Öğrenci Listesi

Değerlendirme Dışı veya Burs Tahsis Edilmeyen Öğrenci Listesi

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

24 Haziran 2021 tarihinde yapılan BÜEPT sınavında başarısız olan “Hazırlık” öğrencilerine kayıt açılacaktır.  YADYOK Yaz Okulu Bursu, en yüksek maliyetli “bir” dersinizin ücretini karşılar, Kayıt ücretini kapsamaz.

Program 1 hariç tüm öğrenciler için:

 

Kayıt ücreti = 225 TL

Yazma dersi ücreti = 300 TL

Okuma dersi ücreti = 250 TL

Dinleme dersi ücreti = 200 TL

BÜEPT başarılı olduysanız veya bursunuzu kullanmayı düşünmüyorsanız 09 Temmuz  tarihine kadar Burs Ofisi’nin finaid@boun.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-YADYOK Yaz Öğretimi bursundan faydalanabilmek için en az bir ders eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  ders eklemeyi düşünüyorsanız sadece  başvuru ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla ders eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  dersiniz, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

 

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

 

30 Haziran, 2021

"2021 YADYOK Yaz Okulu" programı kapsamında P2 öğrencilerine bir (1) bölüm için bursu verilecektir.

Başvurmak isteyen lisans hazırlık   öğrencilerinin 30 Haziran 2021  – 04 Temmuz 2021 saat 16:00’ya kadar aşağıda yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU FORMU (Lütfen Tıklayınız)

 

Burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler (öncelik sırasına göre):

 1. Gereksinim bursu olan öğrenciler,
 2. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler. (Aşağıda yer alan belgelerin hazırlanıp desk-finaid@boun.edu.tr adresine 04 Temmuz 2021 saat 16:00’ya iletmeniz gerekmektedir.)

 

Belgeler sadece Yaz Okulu Bursu için tarafımızca değerlendirilecektir. Belgelerini ilgili tarihe kadar iletmeyenlerin başvuruları red  edilecektir.

 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Tüm kardeşlerin gözükeceği şekilde, sadece anne veya babanın e-Devlet sayfasından alınmalıdır.)
 2. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: e-Devlet’ten alınabilir.
 1. Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-Devlet’ten, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı ve her gayrımenkulün detayları ile hisse bilgileri kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır.
 1. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı alınmalıdır. e-Devlet’te “Gelir İdaresi Başkanlığı” sayfasında “Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi” tıklanarak açılan sekmede “Uygulamaya Git” dedikten sonra e-posta adresi girerek belge talep edilmelidir. (Bu belge, vergi borcu olup olmadığını gösteren belge değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösteren belge gerekir.)
 1. Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, e-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek, kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır.
 2. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu
 3. Öğrencilerin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi
 1. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.
 1. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
  • Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı (kaşe ve imzalı) maaş bordrosu,
  • Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi,
  • Anne, baba işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2019'e ait yıllık kârı gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri,
  • Anne, baba emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı,
  • Çalışmayan anne, baba için, e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı,
  • Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.

 

“Yukarda sizden talep edilen Belgelerin nasıl elde edileceğinin detayları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://bursofisi.boun.edu.tr/sites/bursofisi.boun.edu.tr/files/gereksinim_bursu_belgelerinin_hazirlanisi-son.pdf

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Hakkında Bazı Detaylar,

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu, en yüksek maliyetli “bir” bölümün ücretini karşılar, Kayıt ücretini kapsamaz.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-  YADYOK Yaz Okulu P2 Programı bursundan faydalanabilmek için en az bir bölüm eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  bölüm eklemeyi düşünüyorsanız sadece  kayıt  ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla bölüm eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  bölüm, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

 

Program 1 hariç tüm öğrenciler için:

 

 • Kayıt ücreti = 225 TL
 • Yazma dersi ücreti = 300 TL
 • Okuma dersi ücreti = 250 TL
 • Dinleme dersi ücreti = 200 TL

Başvuruların değerlendirmesi YADYOK YAZ OKULU PROGRAM kayıt tarihlerinden önce yapılması planlanmaktadır.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

21 Mayıs, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere 22 Nisan 2021 ile 07 Mayıs 2021 tarih aralığında 2021 Yaz dönemi kapsamında  “Tek ders için Yaz Okulu bursu” başvuruları BUİS sistemi üzerinden alınmıştır. Burs Komisyonun “2021 Yaz Okulu Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 320 öğrencimize burs tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

a)         Normal öğrenim süresini aşmış olanlar,

b)         1. dönemini okuyanlar,

c)         1500 TL üzeri nakdi burs alanlar (ÇAP öğrencileri hariç),

d)        Geçen yıl asil listede olup ön kayıt tarihinden önce Yaz Okulu’nda derse kaydolmayacağını Burs Ofisi’ne bildirmemiş olanlar,

e)         2020-2021 Akademik Yılı sonunda hazırlık sınıfını başarıyla geçip Yaz Okulu’nda bölüm dersi almak isteyenler.

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler:

 1. Nakdi devlet bursu olan ve ilk dönem sonu GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 2. BÜVAK ve diğer vakıf bursları (nakdi) olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 3. Yurt veya yemek bursu olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olan,
 4. Gereksinim bursu alan hazırlık öğrencilerinden yıl sonunda BÜEPT sınavını geçemeyenler,
 5. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler (Belge ibrazı sonrası Gereksinim Burs Kriterlerini sağlayanlar)
 6. Engelli öğrenciler (GETEM kayıtlı olanlar),
 7. ÇAP öğrencileri (1500 TL üzeri bursu olan öğrenciler dâhil),
 8. Bursiyer kaydı olup GNO’su 3,20 ve üzeri olanlar,
 9. Bursiyer kaydı olmayıp GNO’su 3,70 ve üzeri olanlar.

 

Yaz Okulu Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

Yaz Okulu Bursu, en yüksek maliyetli “bir” dersinizin ücretini karşılar, Ön Kayıt/Kayıt ücretini kapsamaz.

Bursunuzu kullanmayı düşünmüyorsanız 1 Haziran 2021 tarihine kadar Burs Ofisi’ni e-posta yoluyla bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-Yaz Öğretimi bursundan faydalanabilmek için en az bir ders eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  ders eklemeyi düşünüyorsanız sadece  başvuru ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla ders eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  dersiniz, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

NOT:

 • Ders maliyetlerini görmek için “BUİS” sayfanızdaki “Summer Payment Calculator” kullanabilirsiniz.
 • Yaz Okulu Bursu en yüksek kredili bir dersi kapsar. Ön kayıt ve kesin kayıt ücretini kapsamaz.
 • Yaz Okulu Takvimi http://www.summer.boun.edu.tr/Calendar.aspx

Sorularınız için special-finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

 

Sayfalar