Duyurular

5 Temmuz, 2022

Sevgili Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut burs kaynaklarını (BÜVAK, Yemek, Yurt, Kitap) en verimli şekilde dağıtma amacıyla ve Burs Yönetmeliğin Madde 15’in 4. bendi gereği güncel ekonomik durumunuzda değişiklik olup olmadığını saptayabilmemiz için aşağıda belirtilen belgeleri 05 Temmuz 2022 saat 09:00 ile 25 Temmuz saat 23:59 arasında online olarak sisteme yüklemesi zorunludur. Sistem belge güncelleme için sadece belirtilen tarihler arasında açık olacaktır. Ayrıca Burs devam koşulların diğer kıstasları (GNO ortalaması, Dönm Sayısı ve Hazırlık Başarı durumu ) tarafımızca ayrıca yapılacaktır.

Burs Yönetmeliği

https://registration.boun.edu.tr/ sayfasına öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ilgili Burs Ofisi sayfasına yükleme yapabileceksiniz. Belgeleri tarif ettiğimiz şekilde ve eksiksiz hazırlamanız önemlidir, belirtilen formatta olmayan belgeler geçersiz sayılacak ve belge yenileme işleminiz kabul edilmeyecektir. E-Devlet sayfasından kaydettiğiniz belgeyi doğrudan online yüklemeniz gerekir, uzaktan çekilmiş fotoğraflar veya rahat okunamayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Belge Yenileme Yapacak Öğrenci Listesi

Belge yenileme sürecine müdahil olan öğrencilerimize bilgilendirme mail atılmıştır.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

20 Haziran, 2022

Değerli Program 1 Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere 07 Haziran 2022  –  16 Haziran 2022 tarih aralığında 2022 Yaz dönemi kapsamında  “YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti bursu için 147 başvuru  online alınmıştır. Burs Komisyonun “2022 YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 107 öğrencimize Üniversite Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu burs kontenjanı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) kaynaklı olarak öğrencilerimize YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücretini kapsayacak şekilde tam burs (1.600,00 TL) tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

YADYOK P1 Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

 • Gereksinim Burs Kaydı Olmayıp Belge İbraz etmeyenler
 • Gereksinim Burs Kriterleri Kapsamında gayrimenkul, binek araç ve hane halkı geliri kriterlerin bir veya daha fazlası üstünde olanlar,
 • Burs gelir 12 ay olarak devam e den 1500,00 TL ve üstünde olanlar

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler: (08 Haziran 2022 BUEPT Sınavında Başarılı Olamayanlar)

 • Gereksinim burs kaydı olan öğrenciler (Yemek, Kitap, Yurt ve Nakdi BÜVAK, KYK)
 • Gereksinim bursu kaydı olmayıp; gereksinim burs kıstaslarını taşıyan öğrenciler

YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Bursu Almayı Hak Kazana Öğrenciler  (Linkte yer alan listeyi görüntüleyip burs kaynağına göre süreci izleyiniz.)

Değerlendirme Dışı veya Burs Tahsis Edilmeyen Öğrenci Listesi (Linkte yer alan listeyi görüntüleyip inceleyiniz.)

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00 tarihlerinde yapılan BÜEPT sınavında başarısız olan “P1 Hazırlık” öğrencilerine kayıt açılacaktır. 

YADYOK P1 Yaz Okulu Ücret: 1.600 TL

 

YADYOK P1 Yaz Okulu “Eğitim Ücreti Burs” Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 3 Gruba Ayrılmaktadır.

1. Grup:

ÜYK Burs kontenjanı kapsamında “YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti” muafiyeti öğrenciler http://registration.boun.edu.tr/  adresi üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  YADYOK P1 Yaz Okulu kaydını gerçekleştirecek. Kayıt için herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

2. Grup:

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı “YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti Bursu Yerleşen Öğrenciler;

"YADYOK P1 Yaz Okulu" başvurunuzu http://registration.boun.edu.tr/  adresi  üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  gerçekleştiriniz. Ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kayıt yapmak koşuluyla BÜVAK tarafından ilgi banka hesabınıza 1.600,00 TL YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Bursu en geç çarşamba günü sabah yatırılacaktır.

3. Grup:

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), BÜMED İhtiyaç Hartası YADYOK

P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Bursu Yerleşen Öğrenciler;

"YADYOK P1 Yaz Okulu" başvurunuzu http://registration.boun.edu.tr adresi üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  gerçekleştiriniz. Ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  Kayıt yapmak koşuluyla BÜMED İhtiyaç Haritasına giriş yaparak  ( https://bumed.ihtiyacharitasi.org/ihtiyacgir/ ) 1.600,00 TL YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Burs girişinizi yaparak tarafınıza 1.600,00 TL ödeme yapılacaktır.

BÜMED İhtiyaç Haritasına burs girişi için tarafınıza bilgilendirme maili ayrıca  atılacak.

BUEPT başarılı olduysanız veya YADYOK P1 Yaz Okuluna kayıt yapmayı düşünmüyorsanız 21 Haziran 2022 tarihine kadar Burs Ofisi’nin finaid@boun.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden veya 0212 359 7143 nolu numaradan ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

6 Haziran, 2022

Değerli Program 1 Öğrencilerimiz,

"2022 YADYOK Yaz Okulu P1" programı kapsamında derse devam hakkını kaybetmemiş ve İngilizce Yeterlik Sınavının tüm bölümlerinden sorumlu Program 1 kayıt yapabilecek öğrencilere Yaz Okulu Ücreti için  "Tam Burs veya Kısmi" burs verilecektr.

Başvurmak isteyen öğrencilerin 07 Haziran 2022  –  16 Haziran 2022 saat 17:00’ya kadar aşağıda yer alan başvuru doldurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU FORMU (Lütfen Tıklayınız)

 

Burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler (öncelik sırasına göre):

 1. Gereksinim bursu olan öğrenciler,
 2. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler. (Aşağıda yer alan belgelerin hazırlanıp  16 Haziran 2022 saat 17:00 kadar desk-finaid@boun.edu.tr adresine e-posta veya  Burs Ofisi Koordinatörlüğüne elden iletmeniz gerekmektedir.)

 

Belgeler sadece Yaz Okulu Bursu için tarafımızca değerlendirilecektir. Belgelerini ilgili tarihe kadar iletmeyenlerin başvuruları red  edilecektir.

 

   1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Tüm kardeşlerin gözükeceği şekilde, sadece anne veya babanın e-Devlet sayfasından alınmalıdır.)
   2. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: e-Devlet’ten alınabilir.

 

   1. Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-Devlet’ten, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı ve her gayrımenkulün detayları ile hisse bilgileri kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır.

 

   1. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı alınmalıdır. e-Devlet’te “Gelir İdaresi Başkanlığı” sayfasında “Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi” tıklanarak açılan sekmede “Uygulamaya Git” dedikten sonra e-posta adresi girerek belge talep edilmelidir. (Bu belge, vergi borcu olup olmadığını gösteren belge değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösteren belge gerekir.)

 

   1. Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, e-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek, kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır.

 

   1. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu.

 

   1. Öğrencinin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi.

 

   1. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.

 

   1. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
    • Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı (kaşe ve imzalı) maaş bordrosu,
    • Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi,
    • Anne, baba işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2021'e ait yıllık kârı gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri,
    • Anne, baba emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı,
    • Çalışmayan anne, baba için, e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı,
    • Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.

 

“Yukarda sizden talep edilen Belgelerin nasıl elde edileceğinin detayları bioda! Yer almaktadır.

https://bursofisi.boun.edu.tr/sites/bursofisi.boun.edu.tr/files/gereksinim_burs_belge_2021_2022_0.pdf

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Hakkında Bazı Detaylar,

 

YADYOK Yaz Okulu P1 Programı Bursu, başvuran öğrencilerin durumları incelenerek ihtiyaç durumuna göre değerlendirme yapılacaktır.

08 Haziran 2022 tarihinde yapılacak BUEPT sınav sonuçların 21 Haziran 2022 açıklanacağından sonuç ilanları öncesi başvuruda bulunmakta herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. YADYOK Yaz Okulu kayıt tarihi öncesi burs başvuru sonuçları ilan edilmesi planlanmaktadır.

YADYOK Yaz Okulu P1 Programı Bursu alacak öğrencilern mevcut "Gereksinim Yurt Bursu" olanların yaz okulu tarihi ile sınırlı kalmak üzere devam edecektir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1- YADYOK Yaz Okulu P1 Programı bursundan faydalanabilmek için kayıt olunması gerekmektedir.

2- Başvuru sayısına müteakiben yapılacak değerlendirmede öğrencilere “Tam Burs veya Kısmi Burs” desteği verilebilir.

3- Burs Komisyonunca yapılacak değerlendirme ışında “YADYOK Yaz Okulu P1” bursiyer listeleri web sayfamızda ve Burs Ofisi Koordinatörü   Panolarında ilan edilecektir.

 

YADYOK P1 Yaz Okulu Duyurusu

 

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden veya 0212 359 7143 nolu numaradan bize  ulaşabilirsiniz.

18 Mayıs, 2022

BÜMED tarafından Sanko Enerji desteğiyle ve Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi koordinasyonuyla son sınıf öğrencilerimize / geçen güz mezun olmuş yeni mezunlarımıza; yerleşmiş oldukları veya başvurdukları (kabul koşuluyla) yurt dışı master programları kapsamında eğitim ücretleri ve yıllık gereksinim giderleri tam veya kısmi olarak karşılanmak üzere burs desteği verilecektir.

Adayların, başvuru dosyalarını 13 Haziran 2022 tarihine kadar hazırlayıp finaid@boun.edu.tr adresine VE Burs Ofisi Koordinatörlüğüne adresine elden ya da kargo yoluyla iletmesi zorunludur.
(13 Haziran 2022 mesai bitimine kadar teslim edilmesi koşuluyla)

 

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER
1. T.C. vatandaşı olmak

2. Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği ile İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birinde okuyor olmak

3. 30 yaşından büyük olmamak

4. Üniversitemizin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görmek ya da en son güz dönemi mezunu olmak

5. En az bir yüksek lisans programından kabul almış olmak

6. Öğrenime devam edilecek programın gerektirdiği yabancı dili, öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek
 

İSTENEN BELGELER
1. Yüksek Lisans Kabul ve Belgesi
2. Başvuru Formu 
(İndirmek için tıklayınız.)
3. İki Farklı Referans
4. Motivasyon Mektubu
(İndirmek için tıklayınız.)
5. Öz geçmiş
6. Transkript (Lisans öğreniminizdeki bütün dönemlere ait olmalıdır.)
7. Üniversite Mezuniyet Belgesi veya mezun durumunda olduğunuza dair belge
8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterecek şekilde E-Devlet’ten alınabilir.)
9. 1 adet vesikalık fotoğraf
10. Aile Gelir Durum Bilgileri (Başvuru Formu Bölüm 10)

11. İmzalı Başvuru Beyanı (İndirmek için tıklayınız.)

 

Başvuruyu tamamlayan adaylar arasından yapılacak ön değerlendirme sonrası kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata seçilecek, mülakata seçilen öğrencilerin listesi, mülakat yer ve zaman bilgileri www.bumed.org.tr/yurtdisi adreslerinde duyurulacaktır.
Mülakatlardan sonra asil ve yedek listesi
www.bursofisi.boun.edu.tr ve www.bumed.org.tr adreslerinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Bursun Yüksek Lisans programı bitiminde Türkiye’ye geri dönerek hizmet verme şartı bulunmaktadır.

2. Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.

3. Başvurular dijital olarak e-posta üzerinden kabul edilecek. İstenen tüm belgelerin hem e-posta ile hem de basılı ve imzalı olarak ayrıca elden ya da kargo yolu ile iletilmesi zorunludur.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs, Ana İdari Bina giriş katı
34342 Bebek/İstanbul, Türkiye
E-posta: finaid@boun.edu.tr

0212 359 7143-7236

25 Nisan, 2022

2244-Sanayi Doktora Programının amacı, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

15 Nisan, 2022

Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere 23 Mart 2022 ile 12 Nisan 2022 tarih aralığında 2022 Yaz dönemi kapsamında  “Tek ders için Yaz Okulu bursu” başvuruları BUİS sistemi üzerinden alınmıştır. Burs Komisyonun “2022 Yaz Okulu Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 235 öğrencimize burs tahsis edilmişti.

Değerlendirme Esasları;

Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

a)         Normal öğrenim süresini aşmış olanlar,

b)         1. dönemini okuyanlar,

c)         1500 TL üzeri nakdi burs alanlar (ÇAP öğrencileri hariç),

d)        Geçen yıl asil listede olup ön kayıt tarihinden önce Yaz Okulu’nda derse kaydolmayacağını Burs Ofisi’ne bildirmemiş olanlar,

e)         2021-2022 Akademik Yılı sonunda hazırlık sınıfını başarıyla geçip Yaz Okulu’nda bölüm dersi almak isteyenler.

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler:

 1. Nakdi devlet bursu olan ve ilk dönem sonu GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 2. BÜVAK ve diğer vakıf bursları (nakdi) olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 3. Yurt veya yemek bursu olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olan,
 4. Gereksinim bursu alan hazırlık öğrencilerinden yıl sonunda BÜEPT sınavını geçemeyenler,
 5. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler (Belge ibrazı sonrası Gereksinim Burs Kriterlerini sağlayanlar)
 6. Engelli öğrenciler (GETEM kayıtlı olanlar),
 7. ÇAP öğrencileri (1500 TL üzeri bursu olan öğrenciler dâhil),
 8. Bursiyer kaydı olup GNO’su 3,20 ve üzeri olanlar,
 9. Bursiyer kaydı olmayıp GNO’su 3,70 ve üzeri olanlar.

 

Yaz Okulu Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

Yaz Okulu Bursu, en yüksek maliyetli “bir” dersinizin ücretini karşılar, Ön Kayıt/Kayıt ücretini kapsamaz.

Bursunuzu kullanmayı düşünmüyorsanız  02 Mayıs 2022 tarihine kadar Burs Ofisi’ni e-posta yoluyla bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-Yaz Öğretimi bursundan faydalanabilmek için en az bir ders eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  ders eklemeyi düşünüyorsanız sadece  başvuru ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla ders eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  dersiniz, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

NOT:

Sorularınız için special-finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

22 Mart, 2022

YAZ OKULU BURSU

Tek ders için Yaz Okulu Bursu verilecektir.

Başvurmak isteyen lisans öğrencilerin 23 Mart 2022  saat 09:00 –  12 Nisan 2022 saat 17:00’e kadar https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx sayfasından öğrenci no yada e-posta adresi (sisteme tanımlanmış e-posta adresiniz) ve şifre ile giriş yaparak

 

“Applications’’ bölümüne girdiğinizde açılan penceredeki “kaydet” komutunu tıklamanız yeterlidir.

 

 • YAZ OKULU BURSUNDAN FAYDALANAMAYACAK ÖĞRENCİLER:
 1. Normal öğrenim süresini aşmış olanlar,
 2. 1. dönemini okuyanlar,
 3. 1500 TL üzeri nakdi burs alanlar (ÇAP öğrencileri hariç),
 4. Geçen yıl asil listede olup ön kayıt tarihinden önce Yaz Okulu’nda derse kaydolmayacağını Burs Ofisi’ne bildirmemiş olanlar,

 

 • BURS VERİLİRKEN ÖNCELİK TANINACAK ÖĞRENCİLER (ÖNCELİK SIRASINA GÖRE):
 1. Gereksinim bursu, ortalamasının düşük olmasından dolayı kesilmiş veya kesilmek üzere olan öğrenciler,
 2. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler (Burs Ofisi tarafınızdan gereksinim burs başvuru belgeleri talep edecektir.),
 3. Engelli öğrencilere (GETEM kayıtlı olanlar),
 4. ÇAP öğrencileri (1500 TL üzeri bursu olan öğrenciler dâhil),
 5. GNO’su 3,70 üzeri olanlar.

Yaz Okulu Koordinatörlüğünün tarafımıza ibraz edeceği kontenjan kapsamında, burs kazanan asil ve yedek öğrenci listeleri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü www.bursofisi.boun.edu.tr’de ve Burs Ofisi panolarında duyurulacaktır. Asil listede ismi yer alan öğrencilerin bursu kullanabilmek için 18 Nisan 2022 (saat 10:00), kapanış 11 Mayıs 2022 (saat 16:00) ’da Yaz Okulu ön kayıt döneminde kayıt ücretini ödeyerek ders seçmeleri gerekmektedir. Ön kayıt döneminde ders seçmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler sırayla geçirilecektir.

 

Sorularınız için  finaid@boun.edu.tr adresi ile  0212 359 7143 numaradan ulaşabilirsiniz. 

 

3 Şubat, 2022

 

BMC BURSİYER ÖĞRENCİ PROGRAMI

 

“BMC İLE GELECEK SENİN” BURS PROGRAMI

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimleri süresince maddi desteğe ihtiyacı bulunan başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından başlatılan burs programdır.

 

Burslarımız;

 • Lisans Bursu: Lisans öğrenimi devam eden, eğitim hayatında başarılı ve eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik burs
 • Lisansüstü Bursu: Tezli Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi devam eden başarılı ve eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik burs

 

Üniversiteler;

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • İstanbul Zaim Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi

Bölümler;

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Ekonomi
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik
 • Matematik Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği

 

Burs Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Eğitim hayatını tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyması
 • Sabıka kaydının olmaması ve bu durumu belgelemesi
 • Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %100 burslu olması
 • Lisans bursu için öğrencinin hazırlık sınıfı, birinci sınıf ya da ara sınıfta olması
 • Lisansüstü Burs için Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olması
 • Lisansüstü Bursu için öğrencinin seçeceği tez konusunun BMC’nin faaliyet gösterdiği iş kollarıyla ilgili olması
 • Ara sınıf öğrencileri için;
  • Öğrencinin, öğrenime aralıksız devam ediyor olması,
  • Alttan dersinin olmaması,
  • 4’lük sistemde 3, 100'lük sistemde 75 not ortalamasına sahip olması

Burs Başvuru Belgeleri;

Burs Başvuru belgeleri iki gruba ayrılmaktadır. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz aşağıda yer linklerden B.Ü. Burs Ofisi Koordinatörlüğün "Gereksinim Burs Başvurularında" talep ettiği belgeleri hazırlayarak 15 Şubat 2022 Salı saat 16:00'ya kadar mail yolu ile veya Burs Ofisine elden teslim alınacaktır.

Lisans Öğrencilerinden Talep Edilen Belgeler,

Lisansüstü Öğrencilerinden Talep Edilen Belgeler,

Destek ve sorularınız için special-finaid@boun.edu.tr mail adresinden veya 0212 359 7238 / 7143 numaralarından Burs Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bursiyer Belirleme Süreci;

 • Burs başvuruları ilgili üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları veya ilgili birimler (Sadece Boğaziçi Üniversitesi kayıtlı öğrenciler  Burs Ofisi Koordinatörlüğü) üzerinden alınır.
 • Üniversiteler, kendilerine başvuruda bulunan adayları inceleyerek BMC’nin belirlemiş olduğu kriterleri sağlayan adayların listesini paylaşır ve BMC İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü’ne bildirir.
 • Kriterleri sağlayan adaylara mülakat gerçekleştirilir. Mülakatlar sonunda BMC’nin ilgili yılda burs vereceği öğrenciler belirlenir.
 • Öğrenci birden fazla kurumdan burs alabilir. (Birden fazla burs alınabilmesi diğer burs veren kurum veya kuruluşların burs mevzuatlarıncada izin verilmesi gerekmektedir.)

 

Burs Süresi;

 • Lisans bursları için burs süresi, öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal süresi kadardır. Bursiyer öğrencinin devam koşullarını sağlaması durumunda burs süresi 4 yıllık Lisans bölümünde 4 yıl, öğrenci hazırlık okuyorsa 5 yıldır.
 • Lisansüstü bursları için burs süresi öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal süresi kadardır. Bursiyer öğrencinin belirtilen devam koşullarını sağlaması durumunda burs süresi yüksek lisans öğrencilerinde 2 yıl, doktora öğrencilerinde 4 yıldır.
 • Normal öğrenim süresi öncesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, kalan dönemleri için burs ödemesi yapılmaz.
 • Burslar genel ilke olarak her yıl Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süre ile verilir.

 

Devam Koşulları;

 • Bursun devam edebilmesi için öğrencinin;
  • Öğrenime aralıksız devam ediyor olması,
  • Alttan dersinin olmaması,
  • Her yıl sonunda 4’lük sistemde 3, 100'lük sistemde 75 not ortalamasını yakalaması,
  • Kapsam dışında bir okul veya bölüme geçiş yapmamış olması gerekir.

 

Burs Ödemesi;

 • Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında lisans öğrencilerine aylık 1.000 TL, yüksek lisans, doktora öğrencilerine aylık 1250 TL burs ödemesi gerçekleştirilir.
 • Şirket, seçilen öğrencilerin aylık burslarını öğrencilerin banka hesaplarına havale eder.

                                                                        

B.Ü. Burs Ofisi Koordinatörlüğü

2 Aralık, 2021

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri,

Çoğunuzun tanıdığını düşündüğümüz Türk Eğitim Vakfı, 1967’de kurulduğundan beri Türkiye’de çeşitli seviyelerde öğrenimlerine devam eden ihtiyaçlı ve/veya başarılı gençleri farklı burslarla destekleyerek eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmaktadır. TEV ayrıca 1969’dan bu yana, Lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış, Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere yurt dışındaki üniversitelere başvuran gençlere burs imkânı sağlamaktadır.

Başvuruları 15 Ekim’de açılan yurt dışı burs programları hakkında bilgi vermek ve sorularınızı cevaplamak üzere TEV Yurt Dışı Burs Yöneticisi  ve Yurt Dışı Eğitim ve Burslar Uzmanı  ile birlikte 10 Aralık Cuma günü saat 13:00 ile 14:00 arasında sizlerle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz.

Toplantıya aşağıdaki linkten katılabilirsiniz:

______________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

TEV Yurt Dışı Bursları Hakkında Genel Bilgi için Web Sayfasını Ziyaret Ediniz.

 

Sevgilerimizle,

BÜ Burs Ofisi Koordinatörlüğü

2 Aralık, 2021

Sena Eken Schieber'in izinden gidecek, motivasyonu yüksek, genç ekonomist kadınları arıyoruz!
 
3 Aralık Cuma günü TSİ 20.00’de (12.00 PM EST) burs programımıza dair detayları merak edenlerle webinarımızda buluşuyoruz. TPF ekibinin ve geçtiğimiz yılın bursiyerlerinin katılacağı webinara buradan kayıt olabilirsiniz.

Geçmis yılların Sena Eken Schieber Economics Award bursiyerlerinin ilham veren hikayelerine buradan ulaşabilirsiniz. Aradığımız kişi olduğunuzu düşünüyorsanız, 1 Mart 2022'ye kadar burs başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru kriterlerine uyan kişilerle bu e-postayı paylaşırsanız seviniriz!
 
Burs programını kazananlar İlkbahar 2022’de açıklanacaktır.

Daha fazla bilgi için İrem Kılıç (irem@tpfund.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sayfalar