Duyurular

20 Nisan, 2021

Tek ders için Yaz Okulu bursu verilecektir.

Başvurmak isteyen lisans öğrencilerin 22 Nisan 2021  saat 09:00 – 07 Mayıs 2021 saat 24:00’e kadar https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx sayfasından öğrenci no ya da e-posta adresi (sisteme tanımlanmış e-posta adresiniz) ve şifre ile giriş yaparak

“Applications’’ bölümüne girdiğinizde açılan penceredeki “kaydet” komutunu tıklamanız yeterlidir.

 

 • Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:
 1. Normal öğrenim süresini aşmış olanlar,
 2. 1. dönemini okuyanlar,
 3. 1500 TL üzeri nakdi burs alanlar (ÇAP öğrencileri hariç),
 4. Geçen yıl asil listede olup ön kayıt tarihinden önce Yaz Okulu’nda derse kaydolmayacağını Burs Ofisi’ne bildirmemiş olanlar,

 

 • Burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler (öncelik sırasına göre):
 1. Gereksinim bursu, ortalamasının düşük olmasından dolayı kesilmiş veya kesilmek üzere olan öğrenciler,
 2. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler (Burs Ofisi tarafınızdan gereksinim burs başvuru belgeleri talep edecektir.),
 3. Engelli öğrencilere (GETEM kayıtlı olanlar),
 4. ÇAP öğrencileri (1500 TL üzeri bursu olan öğrenciler dâhil),
 5. GNO’su 3,70 üzeri olanlar.

 

Bursu kazanan asil ve yedek öğrenci listeleri 20 Mayıs 2021 Perşembe  günü www.bursofisi.boun.edu.tr’de ve Burs Ofisi panolarında duyurulacaktır. Asil listede ismi yer alan öğrencilerin bursu kullanabilmek için 21 – 31 Mayıs ’da Yaz Okulu ön kayıt döneminde kayıt ücretini ödeyerek ders seçmeleri gerekmektedir. Ön kayıt döneminde ders seçmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler sırayla geçirilecektir.

Sorularınız için  finaid@boun.edu.tr adresi ile  0212 359 7143 numaradan ulaşabilirsiniz. 

10 Mart, 2021

 

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi ve başvuru için: akademi.iskur.gov.tr

Sayfalar