Duyurular

3 Eylül, 2021

Detaylı Bilgi için Kurumun Web Sayfasını Ziyaret Ediniz.

https://www.esev.org.tr/

2 Eylül, 2021

Türkiye Milli Kültür Vakfı, Sosyal Bilimler ağırlıklı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Vakıf 2021-2022 öğretim yılında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilerin de burs başvurularını kabul edecekir.

Burs başvuruları 01 Eylül 2021 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.tmkv.org.tr/TMKVBurslari/BursTeknikSartnamesi

adresinde ilan edilen şekilde kabul edilecektir.

Mülakatlar akademisyenlerden oluşan komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Burs Başvurusu Kabul Edilecek Lisansüstü Programlar;

 • Tezli Yüksek Lisans Programları
 • Doktora Programlar

​Burs Başvurusu Kabul Edilecek Lisans Programları

 • Uçak/Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı
 • Nükleer Enerji Mühendisliği Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Programı
 • Yazılım Mühendisliği Programı
 • Makine Mühendisliği Programı
 • Mekatronik Mühendisliği Programı
 • Elektrik-Elektronk Mühendisliği Programı

Detaylı Bilgi için Kurumun Web Sayfasını Ziyaret Ediniz.

https://www.tmkv.org.tr/

 

2 Eylül, 2021

Sosyal bilimler alanını tercih edecek öğrencilere Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan Lisans bursu imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2021 yılı burs başvuru ilan metninde yer verilen ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.000 TL olmak üzere 2.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlanacaktır.

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlan edilen sosyal bilim bölümlerine ilk üç tercihinden biri, yabancı dil bölümlerine ise ilk tercihi olarak yerleşenlerden başarı sıralaması ilk 1-1000 arası olanlara aylık 2.000 TL, 1001-5000 arasına 1.500 TL, 5001-15000 arasına ise 1.000 TL lisans bursu verilecektir.

Yerleştirme Sıralaması Bursu: İlan edilen bölüme birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşenlere aylık 1.000 TL burs verilecektir.

Çift Ana dal/Yan dal Bursu: İlan edilen bölümlerde öğrenim görmekte olup ilgili bölüme ek olarak yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olan veya yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olup ilan edilen bölümlerde çift ana dal programına kayıtlı olan lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre aylık 2.000-1.500-1.000 TL olmak üzere 3 kademede burs verilecektir.

Buna göre Türk Dil Kurumu; ilk 3 tercihinden biri olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 505 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 255 lisans öğrencisine 1.000 TL olmak üzere burs verecek. Ayrıca yabancı dil bölümlerine de burs verecek olan Türk Dil Kurumu ilk tercihi olarak Arap Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık, Bulgarca Mütercim-Tercümanlık, Çince Mütercim Tercümanlık, Farsça Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Rusça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birine yerleşen toplam 186 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında burs sağlayacak. Buna ek olarak çift ana dal/yan dal bursu kapsamında ilgili bölümlerde öğrenim gören toplam 50 lisans öğrenci burstan yararlanacak.

Türk Tarih Kurumu ise ilk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 400 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine 1.000 TL olmak üzere burs verecek. Ayrıca ilk 3 tercihinden biri olarak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji bölümlerinden birine yerleşen toplam 36; Coğrafya bölümüne yerleşen toplam 12; Felsefe bölümüne yerleşen toplam 12; Sosyoloji bölümüne yerleşen toplam 12; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleşen toplam 36 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1.000-2.000 TL arasında burs desteğinde bulunacak. İlgili bölümlerde öğrenim gören 92 lisans öğrencisi de çift ana dal/yan dal bursundan yararlanacak.

Türk dili ve tarihi ile ilgili Kurumlarca belirlenen bölümlerde (Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği; Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okuyan ara sınıf öğrencileri yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri hâlinde; yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrenciler ise Türk dili ve tarihi ile ilgili anılan bölümlerde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri hâlinde verilecek burslardan kontenjanlar dâhilinde faydalanabilecek.

Sosyal bilimler alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapacak öğrencilere burs imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından ilan edilen burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.000 TL burs verilecektir.

Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 2 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisine; Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi, Tarihî Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçe Öğretimi alanlarında toplamda 50 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisine; Türk Tarih Kurumu Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Bilim ve Düşünce Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi alanlarında toplam 40 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisine; Atatürk Kültür Merkezi İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi, Türk-İslam Bilim Tarihi ve Anadolu Dışındaki Türk Müziği Mirası alanlarında 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs sağlayacaktır.

Bu kapsamda 94 yüksek lisans ve 113 doktora olmak üzere toplam 207 lisansüstü öğrencisi burstan yararlanacaktır.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular 2021 yılı Kasım ayında alınacak olup burs müracaat takvimi, Ekim ayında burs.ayk.gov.tr adresinden ve Kurumlarımızın genel ağ sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

2022 yılında burs verilecek lisans bölümleri için tıklayınız.

2022 yılında burs verilecek lisansüstü alanlar için tıklayınız.

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adreslerini kullanmanız önemle rica olunur. Size en kısa sürede cevap verilecektir.

 

Atatürk Araştırma Merkezi

Lisansüstü: burs@atam.gov.tr

 

Türk Dil Kurumu

Lisanslisansburs@tdk.gov.tr

Lisansüstütdkburs@tdk.gov.tr

 

Türk Tarih Kurumu

Lisans: burslisans@ttk.gov.tr

Lisansüstü: bursylisans@ttk.gov.tr – bursdoktora@ttk.gov.tr

 

Atatürk Kültür Merkezi

Lisansüstüburs@akmb.gov.tr

 

Kimlik ve iletişim bilgileri yer almayan, açık ve anlaşılır bir soru veya talep içermeyen ve  uygunsuz üslup içeren e-postalar dikkate alınmayacaktır.

27 Ağustos, 2021

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek

yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi'nin 10 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Lisans Gereksinim Burs" başvurusu yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ;

Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 18 Ekim 2021 tarihine kadar öğretim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir),

kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü

belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),

7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),

8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da e-devletten isim

görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair

çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

İlgili Üst Yazı

14 Temmuz, 2021

 

Sevgili Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut burs kaynaklarını (BÜVAK, Yemek, Yurt, Kitap) en verimli şekilde dağıtma amacıyla ve Burs Yönetmeliğin Madde 15’in 4. bendi gereği güncel ekonomik durumunuzda değişiklik olup olmadığını saptayabilmemiz için aşağıda belirtilen belgeleri 14 Temmuz 2021 saat 09:00 ile 5 Ağustos 2021 saat 17:00 arasında online olarak sisteme yüklemesi zorunludur. Sistem belge güncelleme için sadece belirtilen tarihler arasında açık olacaktır. Ayrıca Burs devam koşulların diğer kıstasları (GNO ortalaması, Dönm Sayısı ve Hazırlık Başarı durumu ) tarafımızca ayrıca yapılacaktır.

https://registration.boun.edu.tr/ sayfasına öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ilgili Burs Ofisi sayfasına yükleme yapabileceksiniz. Belgeleri tarif ettiğimiz şekilde ve eksiksiz hazırlamanız önemlidir, belirtilen formatta olmayan belgeler geçersiz sayılacak ve belge yenileme işleminiz kabul edilmeyecektir. e-Devlet sayfasından kaydettiğiniz belgeyi doğrudan online yüklemeniz gerekir, uzaktan çekilmiş fotoğraflar veya rahat okunamayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Belge Yenileme Yapacak Öğrenci Listesi

Belge yenileme sürecine müdahil olan öğrencilerimize bilgilendirme mail atılmıştır.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

6 Temmuz, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere 30 Haziran  2021 ile 04 Temmuz 2021 tarih aralığında 2021 Yaz dönemi kapsamında  “YADYOK Yaz Okulu bursu” başvuruları online alınmıştır. Burs Komisyonun “2021 YADYOK Yaz Okulu Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 30 öğrencimize burs tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

YADYOK Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

 • Gereksinim Burs Kaydı Olmayıp Belge İbraz etmeyenler
 • Gereksinim Burs Kriterleri Kapsamında gayrimenkul, binek araç ve hane halkı geliri kriterlerin bir veya daha fazlası  üstünde olanlar,

 

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler: (24 Haziran 2021 BÜEPT Sınavında Başarılı Olamayanlar)

 • Gereksinim burs kaydı olan öğrenciler (Yemek, Kitap, Yurt ve Nakdi BÜVAK, KYK vb. gibi)
 • Gereksinim bursu kaydı olmayıp; gereksinim burs kıstaslarını taşıyan öğrenciler

Burs Tahsis Edilen Öğrenci Listesi

Değerlendirme Dışı veya Burs Tahsis Edilmeyen Öğrenci Listesi

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

24 Haziran 2021 tarihinde yapılan BÜEPT sınavında başarısız olan “Hazırlık” öğrencilerine kayıt açılacaktır.  YADYOK Yaz Okulu Bursu, en yüksek maliyetli “bir” dersinizin ücretini karşılar, Kayıt ücretini kapsamaz.

Program 1 hariç tüm öğrenciler için:

 

Kayıt ücreti = 225 TL

Yazma dersi ücreti = 300 TL

Okuma dersi ücreti = 250 TL

Dinleme dersi ücreti = 200 TL

BÜEPT başarılı olduysanız veya bursunuzu kullanmayı düşünmüyorsanız 09 Temmuz  tarihine kadar Burs Ofisi’nin finaid@boun.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-YADYOK Yaz Öğretimi bursundan faydalanabilmek için en az bir ders eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  ders eklemeyi düşünüyorsanız sadece  başvuru ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla ders eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  dersiniz, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

 

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

 

30 Haziran, 2021

"2021 YADYOK Yaz Okulu" programı kapsamında P2 öğrencilerine bir (1) bölüm için bursu verilecektir.

Başvurmak isteyen lisans hazırlık   öğrencilerinin 30 Haziran 2021  – 04 Temmuz 2021 saat 16:00’ya kadar aşağıda yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU FORMU (Lütfen Tıklayınız)

 

Burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler (öncelik sırasına göre):

 1. Gereksinim bursu olan öğrenciler,
 2. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler. (Aşağıda yer alan belgelerin hazırlanıp desk-finaid@boun.edu.tr adresine 04 Temmuz 2021 saat 16:00’ya iletmeniz gerekmektedir.)

 

Belgeler sadece Yaz Okulu Bursu için tarafımızca değerlendirilecektir. Belgelerini ilgili tarihe kadar iletmeyenlerin başvuruları red  edilecektir.

 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Tüm kardeşlerin gözükeceği şekilde, sadece anne veya babanın e-Devlet sayfasından alınmalıdır.)
 2. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: e-Devlet’ten alınabilir.
 1. Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-Devlet’ten, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı ve her gayrımenkulün detayları ile hisse bilgileri kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır.
 1. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı alınmalıdır. e-Devlet’te “Gelir İdaresi Başkanlığı” sayfasında “Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi” tıklanarak açılan sekmede “Uygulamaya Git” dedikten sonra e-posta adresi girerek belge talep edilmelidir. (Bu belge, vergi borcu olup olmadığını gösteren belge değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösteren belge gerekir.)
 1. Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, e-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek, kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır.
 2. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu
 3. Öğrencilerin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi
 1. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.
 1. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
  • Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı (kaşe ve imzalı) maaş bordrosu,
  • Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi,
  • Anne, baba işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2019'e ait yıllık kârı gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri,
  • Anne, baba emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı,
  • Çalışmayan anne, baba için, e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı,
  • Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.

 

“Yukarda sizden talep edilen Belgelerin nasıl elde edileceğinin detayları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://bursofisi.boun.edu.tr/sites/bursofisi.boun.edu.tr/files/gereksinim_bursu_belgelerinin_hazirlanisi-son.pdf

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Hakkında Bazı Detaylar,

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu, en yüksek maliyetli “bir” bölümün ücretini karşılar, Kayıt ücretini kapsamaz.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-  YADYOK Yaz Okulu P2 Programı bursundan faydalanabilmek için en az bir bölüm eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  bölüm eklemeyi düşünüyorsanız sadece  kayıt  ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla bölüm eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  bölüm, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

 

Program 1 hariç tüm öğrenciler için:

 

 • Kayıt ücreti = 225 TL
 • Yazma dersi ücreti = 300 TL
 • Okuma dersi ücreti = 250 TL
 • Dinleme dersi ücreti = 200 TL

Başvuruların değerlendirmesi YADYOK YAZ OKULU PROGRAM kayıt tarihlerinden önce yapılması planlanmaktadır.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

21 Mayıs, 2021

Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere 22 Nisan 2021 ile 07 Mayıs 2021 tarih aralığında 2021 Yaz dönemi kapsamında  “Tek ders için Yaz Okulu bursu” başvuruları BUİS sistemi üzerinden alınmıştır. Burs Komisyonun “2021 Yaz Okulu Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 320 öğrencimize burs tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

a)         Normal öğrenim süresini aşmış olanlar,

b)         1. dönemini okuyanlar,

c)         1500 TL üzeri nakdi burs alanlar (ÇAP öğrencileri hariç),

d)        Geçen yıl asil listede olup ön kayıt tarihinden önce Yaz Okulu’nda derse kaydolmayacağını Burs Ofisi’ne bildirmemiş olanlar,

e)         2020-2021 Akademik Yılı sonunda hazırlık sınıfını başarıyla geçip Yaz Okulu’nda bölüm dersi almak isteyenler.

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler:

 1. Nakdi devlet bursu olan ve ilk dönem sonu GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 2. BÜVAK ve diğer vakıf bursları (nakdi) olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olanlar,
 3. Yurt veya yemek bursu olan ve GNO’su 1,00-2,50 arası olan,
 4. Gereksinim bursu alan hazırlık öğrencilerinden yıl sonunda BÜEPT sınavını geçemeyenler,
 5. Gereksinim burs kıstaslarını sağlayan, fakat henüz burs almayan öğrenciler (Belge ibrazı sonrası Gereksinim Burs Kriterlerini sağlayanlar)
 6. Engelli öğrenciler (GETEM kayıtlı olanlar),
 7. ÇAP öğrencileri (1500 TL üzeri bursu olan öğrenciler dâhil),
 8. Bursiyer kaydı olup GNO’su 3,20 ve üzeri olanlar,
 9. Bursiyer kaydı olmayıp GNO’su 3,70 ve üzeri olanlar.

 

Yaz Okulu Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

Yaz Okulu Bursu, en yüksek maliyetli “bir” dersinizin ücretini karşılar, Ön Kayıt/Kayıt ücretini kapsamaz.

Bursunuzu kullanmayı düşünmüyorsanız 1 Haziran 2021 tarihine kadar Burs Ofisi’ni e-posta yoluyla bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bursunuzu kullanabilmek için;

1-Yaz Öğretimi bursundan faydalanabilmek için en az bir ders eklenmesi gerekmektedir.

2-Tek  ders eklemeyi düşünüyorsanız sadece  başvuru ücretini ödemeniz yeterli olacaktır.

3-Birden fazla ders eklemeyi düşünüyorsanız en maliyetli  dersiniz, bursunuz tarafından karşılanacağı için diğer derslerin ücretinin ödemesini yapmanız gerekmektedir.

NOT:

 • Ders maliyetlerini görmek için “BUİS” sayfanızdaki “Summer Payment Calculator” kullanabilirsiniz.
 • Yaz Okulu Bursu en yüksek kredili bir dersi kapsar. Ön kayıt ve kesin kayıt ücretini kapsamaz.
 • Yaz Okulu Takvimi http://www.summer.boun.edu.tr/Calendar.aspx

Sorularınız için special-finaid@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

 

21 Mayıs, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021-2022 Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştır.

BÜMED tarafından Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi koordinasyonuyla 5 öğrencimize yerleşmiş oldukları veya başvurdukları (kabul koşuluyla) yurtdışı master programları kapsamında eğitim ücretleri ve yıllık gereksinim giderleri tam veya kısmi olarak karşılanmak üzere burs desteği verilecektir.

Adayların, başvuru dosyalarını  31 Mayıs 2021 tarihine kadar hazırlayıp finaid@boun.edu.tr  adresine veya Burs Ofisi Koordinatörlüğüne adresine elden ya da  kargo yoluyla iletmesi zorunludur. (31 Mayıs 2021 mesai bitimine kadar teslim edilmesi koşuluyla)

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makina Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birinde okuyor olmak
 3. 30 yaşından büyük olmamak
 4. Üniversitemizin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görmek ya da en son güz dönemi mezunu olmak
 5. En az bir yüksek lisans programından kabul almış olmak
 6. Öğrenime devam edilecek programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek

İSTENEN BELGELER

 1. Yüksek Lisans Kabul ve Belgesi
 2. Başvuru Formu(indirmek için tıklayınız)
 3. İki Farklı Referans
 4. Başvuru Mektubu(indirmek için tıklayınız)
 5. Özgeçmiş
 6. Transkript (Lisans öğreniminizdeki bütün dönemlere ait olmalıdır.)
 7. Üniversite Mezuniyet Belgesi veya Mezun durumunda olduğunuza dair belge
 8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 9. 1 adet vesikalık fotoğraf
 10. Aile Gelir Durum Bilgileri(Başvuru Formu Bölüm 10)

Başvuruyu tamamlayan adaylar  arasından yapılacak ön değerlendirme sonrası kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata seçilecek, mülakata seçilen öğrencilerin listesi, mülakat yer ve zaman bilgileri  www.bumed.org.tr/yurtdisi adreslerinde duyurulacaktır.

Mülakatlardan sonra; asil ve yedek listesi www.bursofisi.boun.edu.tr ve www.bumed.org.tr adreslerinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:         

1- Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.

2- Başvurular dijital olarak e-posta üzerinden kabul edilecek. Başvuru Formu hem e-posta ile hem de basılı ve imzalı olarak ayrıca elden ya da kargo yolu ile iletilmelidir.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

Güney Kampüs, Ana İdari Bina giriş katı

34342 Bebek/İstanbul, Türkiye

E-posta: finaid@boun.edu.tr

 

20 Mayıs, 2021

Burs programı Boğaziçi Üniversitesi ile herhangi bir resmi ilişkisi bulunmamaktadır. Program Duyurusu bilgi amaçlı öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

 

 

   Başarı Bursu Başvuru Duyurusu

Lütfen başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeleri kontrol edip tümünü önceden hazırlayınız.

SASA burs programı kapsamında, SASA Başarı Bursu başvuruları başlamıştır. Bu dönem başvuran adaylar arasından, seçilen öğrencilere burs olanağı sağlanacaktır.

Başvuru döneminin kapatılmasının ardından başvuru değerlendirme dönemi olacak ve ardından kısa listeye giren adaylarla Burs Mülakatları çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuran adaylardan başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

SASA başarı bursu başvuruları online ortamda gerçekleşecektir,

Başvurularınızı aşağıdaki linke üstünden “Başvuru Yap” tıklayarak yapabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_sOfaZ-ZzLEH4_nXp9HsOaebthMwsA13W7tsYpnu_jvjpPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ÖNEMLİ NOT:

Burs vereceğimiz öğrencilerimizin mezun olduktan sonra 4 yıl işyerimizde çalışma zorunluluğu vardır. İşe giriş ücretleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

BURS BAŞVURUSU YAPABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI SAĞLAMANIZ GEREKMEKTEDİR:

SASA Başarı Bursu’na başvuru yapabilecek adayların aşağıdaki üniversite ve bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

 Boğaziçi Üniversitesi

 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

 İstanbul Teknik Üniversitesi

 Koç Üniversitesi

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Sabancı Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği

 Elektrik & Elektronik Mühendisliği

 Elektrik Mühendisliği

 Makine Mühendisliği

 Endüstri Mühendisliği

 Kontrol & Otomasyon Mühendisliği

 İşletme Mühendisliği

 Kimya Mühendisliği

 Tekstil Mühendisliği

 Kimya

 İşletme

 İktisat

 Ekonomi

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 Uluslararası İlişkiler

 Uluslararası Ticaret

 Sayısal bölümlerde 3. ve 4. Sınıfta olup üniversiteye giriş başarı sıralamasında ilk 10.000’de olan öğrenciler

 Eşit Ağırlık bölümlerinde 3. ve 4. Sınıfta olup üniversiteye giriş başarı sıralamasında ilk 2.000’de olan öğrenciler

Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız bu burs fonuna başvuru yapabilirsiniz.

Burs başvurusu yaparken aynı zamanda bazı istenilen belgelerin de sisteme yüklenmesi

gerekmektedir. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki belgelere ulaşabilir olduğunuzdan emin olunuz.

Sisteme yüklemeniz gereken belgeler;

 ÖSYM Sonuç Belgeniz

 Başvuru tarihinden bir önceki dönemi kapsayan Transkriptiniz

 IELTS Akademik Puanınız(En az 6.5) ya da TOEFL IBT Puanınız( En az 79)

Burs başvurusu olumlu değerlendirilen adayların alacağı burs miktarları ve kendilerinden beklenecek olan burs sorumlulukları

Forma yazmış olduğunuz bilgilerin (Üniversite başarı sırası, Yabancı dil sınavı puanı vb.) doğruluğu ile ilgili bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde başvurunuz iptal edilecektir.

Lütfen yazdığınız bilgilerin doğruluğundan ve belge talep edilmesi durumunda belgelenebilir olduğundan emin olunuz.

Bursiyerimiz olan adayların okulundan mezun olduktan sonraki ücretleri aşağıdaki gibidir.

Formda yazılan tüm alanların doldurulması zorunludur. Formu doldururken teknik bir sorun yaşarsanız sasaik@sasa.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Acil durumlarda bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları aşağıdaki gibidir.

0322 441 00 53-Dahili:2248

0322 441 00 53-Dahili:2165

0322 441 00 53-Dahili:2638

Belirtilen numaralar hafta içi günleri saat 08:00-18.00 aralığında erişilebilir olacaktır.

 

BURS DUYURU METNİ

Sayfalar