Duyurular

27 Eylül, 2022

22 Eylül, 2022

22 Eylül, 2022

VEHBİ KOÇ VAKFI BURS REHBERİ 2022/2023

 1. Devam Eden (Mevcut) Bursiyerler İçin Bilgi Güncelleme İşlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------

Mevcut bursiyer bilgi güncelleme tarihleri: 19 Eylül-7 Ekim 2022

 

Geçen sene burs alan Mevcut Bursiyerlerimizin;

  • Kullanıcı adı ve şifreleri ile www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümünden “Üye Girişi” yaparak bilgilerini güncellemeleri ve istenen belgeleri de başvuru sırasında burs portalına yükleyerek başvurularını tamamlamaları beklenmektedir.

 

Mevcut Bursiyer burs devam koşulları;

 • Ara sınıfların yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,
 • Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
 • Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
 • Disiplin cezası almamış olması.

 

 1. Yeni Bursiyer Adayları İçin Başvuru İşlemleri

---------------------------------------------------------------------------------------

Burs başvuru süreci: 19 Eylül-7 Ekim 2022

 

Yeni Adayların;

 

  • www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümündeki “Kayıt Formundan” ön kaydını yaparak sonrasında maillerine gelecek olan linkten tekrar giriş yapıp başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

  • Değerlendirmelerden sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise e-posta adreslerine bilgilendirme maili ve belgelerini portala yüklemeleri için bir link gelecektir buradan giriş yaprak tüm belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Mülakata katılacaklara maille bilgi verilecektir)

 

*Başvurularınızın kabul olması için hem Burs Ofisi’nin gereksinim burslarına online hem de Vakfımıza online başvuru yapmanız gerekmektedir. Vehbi Koç Vakfı Burs Ofisi aracılığıyla burs vermektedir. Bu yüzden öğrencilerin okullarının Burs Ofisi’ne de ayrı olarak başvuru yapmalarını ister.

 

 

 

Yeni Aday burs başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, (2.öğretim hariç)
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması (ara sınıflar için),
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak,

 

 1. Üniversite Burs Ofisi Tarafından;

---------------------------------------------------------------------------------------

  • Başvurular tamamlandıktan sonra portal üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp mülakat listelerinin kontrol ve onay işlemlerinin tamamlanması. (Okula kayıtlı olup- olmadığı vb.)
  • Bursiyer seçim komisyonlarında görev alacak kişilerin bildirilmesi,
  • Mülakat tarihi, yeri vb. organizasyonu konusunda destek verilmesi,
  • Tüm yazışmaların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması,
  • Tüm ödemelerden sonra bursiyer komisyon tutanağının karşılıklı olarak imzalanması tarafınızdan beklenmektedir.
 

Burs Başvurusu sırasında eklenecek belgeler;

(Mevcut Bursiyer ve mülakata girmeye hak kazanan öğrenclerin portala yüklemesi gerekmektedir) -(Ek Belge Rehberinde nereden temin edileceğine dair detaylıca bilgi verilmiştir).

1. 2022-2023 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci belgeleri geçersiz sayılacaktır)

2. 2021-2022 dönemi notlarını gösterir okul onaylı transkript veya E-devlet dökümü (Ekran görüntüsü

not bilgileri geçersizdir)

3. Aile gelirini gösterir belgeler (Çalışanlar için; kurum onaylı bordro, Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge, Çalışmayanlar için; 4A-4B-4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Serbest Çalışanlar için; gelir vergisi beyannamesi/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir), Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar için ; Ürün/hayvan

varlığını gösterir belge ve gelir durum dökümü)

4. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (Anne- Baba bilgilerinin de yer aldığı döküm)

 1. Adli Sicil Kaydı (18 Yaş üstü)
 2. KYK’dan burs/ kredi aldığınızı veya almadığınızı gösterir belge. (Burs almaya hak kazanan öğrencilerden ayrıca talep edilecektir).
 1. Aileye ait ev/ araç olduğunu gösterir belgelerin kopyaları. Yoksa olmadığına dair belge.
 2. Ailede engelli birey olması halinde bununla ilgili rapor vb belge.
  • Mülakat sonrası bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir Yapı Kredi Bankası şubesinden öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açtırması gerekmektedir. Hesap cüzdanının fotoğrafını kendisine iletilecek olan linkten portala yüklemesi gerekmektedir.

 

 Önemli Bilgiler:

 

 

 1. Sadece geçen yıldan bursu devam eden bursiyerlerimizin portala başvurusunu yaparken belge yüklemeleri talep edilecektir.

Yeni adaylardan ise sadece mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerden belge talep edilecektir. Ek belge yüklemeleri için bilgi maili gönderilecektir.

 

 1. Geçtiğimiz yıl burs alan öğrencilerden mezun olanların veya bursu kesilenlerin yerine, kontenjan dahilinde, bursiyer seçimi yapılacaktır.

 

 1. Başvuru sistemi öğrencilerin belirtmiş olduğu cevaplara göre otomatik olarak puanlama yapmaktadır, gelen başvurular burs portalında yer alan okul kullanıcı sayfasında görünmektedir.

 

 1. Seçilecek bursiyer sayısının 2-3 katı sayıda öğrenci ile mülakat yapılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilere bilgi maili ve link gönderilecek ek belgelerini portala yüklemeleri istenecektir.

 

 1. Öğrencilerin burs başvuru bilgilerinde eksik veya hata olması durumda, burs başvuru dönemi içerisinde (19 Eylül-7 Ekim 2022) öğrenciler kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapıp bilgilerini güncelleyebilir.

 

 1. Burs ödemeleri Aralık (3 aylık), Şubat (4 aylık) ve Mayıs (3 aylık) aylarında yapılmaktadır. Aksi bir durum olması halinde bilgi verilecektir.

 

Burs Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorulara erişmek için;

Sayfalar