2022 Yaz Dönemi " YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti Burs Başvuru Sonuçları

Değerli Program 1 Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere 07 Haziran 2022  –  16 Haziran 2022 tarih aralığında 2022 Yaz dönemi kapsamında  “YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti bursu için 147 başvuru  online alınmıştır. Burs Komisyonun “2022 YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti Burs  Değerlendirme Esasları” çerçevesinde 107 öğrencimize Üniversite Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu burs kontenjanı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) kaynaklı olarak öğrencilerimize YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücretini kapsayacak şekilde tam burs (1.600,00 TL) tahsis edilmiştir.

Değerlendirme Esasları;

YADYOK P1 Yaz Okulu bursundan faydalanamayacak öğrenciler:

  • Gereksinim Burs Kaydı Olmayıp Belge İbraz etmeyenler
  • Gereksinim Burs Kriterleri Kapsamında gayrimenkul, binek araç ve hane halkı geliri kriterlerin bir veya daha fazlası üstünde olanlar,
  • Burs gelir 12 ay olarak devam e den 1500,00 TL ve üstünde olanlar

Öncelik sırasına göre burs verilirken öncelik tanınacak öğrenciler: (08 Haziran 2022 BUEPT Sınavında Başarılı Olamayanlar)

  • Gereksinim burs kaydı olan öğrenciler (Yemek, Kitap, Yurt ve Nakdi BÜVAK, KYK)
  • Gereksinim bursu kaydı olmayıp; gereksinim burs kıstaslarını taşıyan öğrenciler

YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Bursu Almayı Hak Kazana Öğrenciler  (Linkte yer alan listeyi görüntüleyip burs kaynağına göre süreci izleyiniz.)

Değerlendirme Dışı veya Burs Tahsis Edilmeyen Öğrenci Listesi (Linkte yer alan listeyi görüntüleyip inceleyiniz.)

 

YADYOK Yaz Okulu Programı Bursu Hakkında Bazı Detaylar,

21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00 tarihlerinde yapılan BÜEPT sınavında başarısız olan “P1 Hazırlık” öğrencilerine kayıt açılacaktır. 

YADYOK P1 Yaz Okulu Ücret: 1.600 TL

 

YADYOK P1 Yaz Okulu “Eğitim Ücreti Burs” Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 3 Gruba Ayrılmaktadır.

1. Grup:

ÜYK Burs kontenjanı kapsamında “YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti” muafiyeti öğrenciler http://registration.boun.edu.tr/  adresi üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  YADYOK P1 Yaz Okulu kaydını gerçekleştirecek. Kayıt için herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

2. Grup:

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı “YADYOK P1 Yaz Okulu” Eğitim Ücreti Bursu Yerleşen Öğrenciler;

"YADYOK P1 Yaz Okulu" başvurunuzu http://registration.boun.edu.tr/  adresi  üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  gerçekleştiriniz. Ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kayıt yapmak koşuluyla BÜVAK tarafından ilgi banka hesabınıza 1.600,00 TL YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Bursu en geç çarşamba günü sabah yatırılacaktır.

3. Grup:

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), BÜMED İhtiyaç Hartası YADYOK

P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Bursu Yerleşen Öğrenciler;

"YADYOK P1 Yaz Okulu" başvurunuzu http://registration.boun.edu.tr adresi üzerinden kayıt tarihlerinde (21 Haziran 2022, saat 10.00 – 22 Haziran 2022, saat 13.00)  gerçekleştiriniz. Ödeme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  Kayıt yapmak koşuluyla BÜMED İhtiyaç Haritasına giriş yaparak  ( https://bumed.ihtiyacharitasi.org/ihtiyacgir/ ) 1.600,00 TL YADYOK P1 Yaz Okulu Eğitim Ücreti Burs girişinizi yaparak tarafınıza 1.600,00 TL ödeme yapılacaktır.

BÜMED İhtiyaç Haritasına burs girişi için tarafınıza bilgilendirme maili ayrıca  atılacak.

BUEPT başarılı olduysanız veya YADYOK P1 Yaz Okuluna kayıt yapmayı düşünmüyorsanız 21 Haziran 2022 tarihine kadar Burs Ofisi’nin finaid@boun.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.

Sorularınız için finaid@boun.edu.tr adresinden veya 0212 359 7143 nolu numaradan ulaşabilirsiniz.

İyi Çalışmalar,

Burs Ofisi Koordinatörlüğü

Pazartesi, 20 Haziran, 2022